Spørgsmål 33: om hvad det fremtidige grundlovsmæssige hjemmelsgrundlag for tilvalg af retsakter vil være

”Med henvisning til den såkaldte tilvalgsordning (Lissabon-traktatens protokol 22) bedes ministeren oplyse, hvad det - i tilfælde af et ja den 3. december 2015 - fremtidige grundlovs-mæssige hjemmelsgrundlag vil være for tilvalg af nye retsak-ter: § 3, § 19 eller § 20. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 16 (folketingsåret 2014-15, 2. sam-ling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.