Spørgsmål 32: om grundlovens almene forbud mod at videredelegere lovgivningskompetence

”Med henvisning til den såkaldte tilvalgsordning (Lissabon-traktatens protokol 22) bedes ministeren redegøre for, hvordan det er foreneligt med grundlovens almene forbud mod at vide-redelegere lovgivningskompetence at overføre kompetencen til at overføre beføjelser, der tilkommer Rigets myndigheder (§20), til Folketingets almindelige flertal, når grundlovens § 20 foreskriver, at det enten kræver 5/6-flertal eller almindeligt flertal efterfulgt af folkeafstemning. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 15 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 og 27 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.