Spørgsmål 31: om at et almindeligt folketingsflertal fremover kan tilvælge enhver retsakt

”Ministeren bedes bekræfte, at den såkaldte tilvalgsordning ik-ke ændrer på, at Danmark med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 overdrager beføjelser til EU på hele det rets-politiske område (traktatens tredje del, afsnit V), og at et al-mindeligt folketingsflertal - ikke det kvalificerede flertal efter grundlovens § 20 - fremover kan tilvælge enhver retsakt. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 14 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.