Spørgsmål 29: om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015

”Ministeren bedes bekræfte, at Danmark overdrager beføjelser efter grundlovens § 20 til EU på hele det retspolitiske område (ift. traktatens RIA-afsnit), såfremt folkeafstemningen den 3. december 2015 ender med et ja. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 12 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.