Spørgsmål 26: om overdragelse af beføjelser til EU på det retspolitiske område med et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015

”Ministeren bedes bekræfte, at Danmark med et ja ved folkeaf-stemningen den 3. december 2015 overdrager beføjelser til EU på hele det retspolitiske område (ift. traktatens RIA-afsnit), og at grundlovens § 20 således ikke senere vil blive iagttaget ved fremtidige tilvalg inden for dette område. Spørgsmålet er tidli-gere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 9 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.