Spørgsmål 25: om fremtidig tilvalg af retsakter

”Regeringen har i kraft af sin EU-aftale af 17. marts 2015 med forligspartierne bekendtgjort at ville tilvælge 22 retsakter, så-fremt folkeafstemningen den 3. december 2015 ender med et ja. Ministeren bedes bekræfte, at der ved fremtidige tilvalg af retsakter udover de 22 ikke vil blive indhentet 5/6 flertal i Fol-ketinget eller et almindeligt flertal efterfulgt af en folkeafstem-ning, men at det da vil være et almindeligt folketingsflertal, der foretager beslutningen om tilvalget. Spørgsmålet er tidligere stillet som EUU alm. del – spørgsmål 8 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.