Spørgsmål 24: om overdragelse af suverænitet efter grundlovens § 20

”Med reference til udenrigsministerens besvarelse af § 20-spørgsmål nr. S 126 af 9. september 2015 bedes ministeren be-kræfte, at grundlovens § 20 foreskriver to veje til at overdrage suverænitet: Enten kræves 5/6 flertal i Folketinget eller et al-mindeligt folketingsflertal fulgt af en folkeafstemning, EUU alm. del – spørgsmål 7 (folketingsåret 2014-15, 2. samling)”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 23 til lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.