Spørgsmål 15: om Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrørende Europol

”Vil ministeren vurdere Danmarks muligheder for at indgå en parallelaftale vedrørende Europol, herunder eventuelle komplikationer ved at indgå parallelaftaler med et agentur, finansiering, medarbejdersammensætning, politisk udvikling af agenturet osv.? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 215.”


Svar:

Siden Lissabon-Traktaten er trådt i kraft, har Danmark ikke indgået en parallelaftale. Der er således ingen fortilfælde for, hvordan Lissabon-Traktatens regler om indgåelse af internationale aftaler konkret vil finde anvendelse i forhold til en eventuel parallelaftale. Derudover vedrører ingen af de eksisterende parallelaftaler deltagelse i et EU-agentur.

Indholdet af en parallelaftale vil i givet fald afhænge af, hvad man måtte kunne forhandle sig frem til. Det er derfor uvist, hvilke elementer i det fremtidige Europol-samarbejde der vil kunne indgå i en parallelaftale. Der er således som nævnt ikke tidligere indgået en parallelaftale med henblik på deltagelse i et EU-agentur, og der foreligger derfor ingen fortilfælde.

Der henvises for så vidt angår proceduren for indgåelse af en parallelaftale til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 14 vedrørende lovforslaget.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 215 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.