Spørgsmål 131: om hvad kriminalitetsniveauet er for menneskehandel og børneporno i hhv. Danmark, Norge og Sverige

”I forlængelse af L 29 – spørgsmål 127 bedes ministeren redegøre for, hvad kriminalitetsniveauet er for menneskehandel og børneporno i hhv. Danmark, Norge og Sverige.”

Svar:

1. Med hensyn til kriminalitetsniveauet i Danmark kan det oplyses, at der i 2014 ifølge oplysninger fra Danmarks Statistik blev anmeldt 191 overtrædelser af straffelovens § 235, stk. 1 og 2, om udbredelse og besiddelse af børnepornografi. Samme år blev der anmeldt 7 overtrædelser af straffelovens § 226 om optagelse af børnepornografi.

Det kan endvidere oplyses, at der i 2014 var 13 anmeldelser om overtrædelse af straffelovens § 262 a om menneskehandel.

2. For så vidt angår besvarelse af den del af spørgsmålet, der vedrører kriminalitetsniveauet i Norge og Sverige, vil en fyldestgørende besvarelse forudsætte indsamling af oplysninger fra disse lande.

En sådan indsamling vil ikke kunne nås inden for de tidsmæssige rammer for besvarelsen. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan indsamling.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.