Spørgsmål 129: om hvor mange gange Europol har udleveret oplysninger om danske borgere til tredjelande

”Ministeren bedes oplyse, hvor mange gange Europol har ud-leveret oplysninger om danske borgere til tredjelande.”

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet forudsætter indhentelse af en udtalelse fra Rigspolitiet, der vil skulle indhente en udtalelse fra Europol. Dette kan ikke nås inden for de tidsmæssige rammer for besvarelsen af spørgsmålet.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.