Spørgsmål 128: om oversendelse af en samlet oversigt over, hvor mange søgninger i Europols informationssystem, EIS, de enkelte medlemslande og samarbejdspartnere har foretaget i 2014

”Ministeren bedes oversende en samlet oversigt over, hvor mange søgninger i Europols informationssystem, EIS, de enkelte medlemslande og samarbejdspartnere har foretaget i 2014.”

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 49 vedrørende lovforslaget, hvoraf samtlige medlemslandes søgninger i EIS i 2014 fremgår. For så vidt angår Europols samarbejdspartnere bemærkes det, at disse ikke har adgang til at søge direkte i EIS.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.