Spørgsmål 127: om hvordan er kriminalitetsniveauet i samtlige europæiske lande

”Hvordan er kriminalitetsniveauet i samtlige europæiske lande, inklusive Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island ift. menneskehandel, børneporno og narkotikasmugling?”
  

Svar:

En fyldestgørende besvarelse af spørgsmålet vil forudsætte en omfattende indsamling af oplysninger fra de andre lande, der er nævnt i spørgsmålet.

En sådan indsamling vil være ganske tids- og ressourcekrævende og vil ef-ter Justitsministeriets opfattelse ikke stå mål med det resultat, der kan forventes at komme ud af arbejdet. Ministeriet agter derfor ikke at tage initiativ til en sådan indsamling.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.