Spørgsmål 125: om ja-partierne vil tiltræde den europæiske arrestordre, når den overgår til overstatsligt samarbejde

”Ministeren bedes redegøre for, om ja-partierne vil tiltræde den europæiske arrestordre, når den overgår til overstatsligt samarbejde.”
  

Svar:

Der henvises til besvarelsen af spørgsmål nr. 105 og den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 118 vedrørende lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.