Spørgsmål 124: om en ny folkeafstemning, såfremt et flertal i Folketinget efter et ja ved folkeafstemningen den 3. december ønsker, at Danmark skal tilsluttes en fælles asyl- og udlændingepolitik i EU

”Statsministeren har bebudet, at der vil blive afholdt en ny folkeafstemning, såfremt et flertal i Folketinget efter et ja ved folkeafstemningen den 3. december ønsker, at Danmark skal tilsluttes en fælles asyl- og udlændingepolitik i EU. Vil ministeren oplyse, efter hvilken grundlovsparagraf en sådan folkeafstemning i givet fald vil blive afholdt?”

Svar:

Der kan henvises til bemærkningerne til udenrigsministerens ændringsforslag til lovforslaget, som blev sendt til Europaudvalget den 22. oktober 2015, hvoraf det bl.a. fremgår:

”Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti har tilkendegivet, at det er en forudsætning for ophævelse af deres veto, jf. den politiske aftales punkt 5, at der afholdes folkeafstemning forud for sådan en beslutning. Konsekvensen heraf er, at ophævelsen af vetoet kræver en forudgående folkeafstemning, hvis udfald vil blive respekteret.

[…]

Afholdelse af en sådan folkeafstemning vil kræve, at der vedtages en særlig lov herom, som vil indeholde de nærmere regler for afstemningen. Aftalepartierne har tilkendegivet at ville stemme for et sådant lovforslag om fremtidig vejledende folkeafstemning.” (understreget her)

Det fremgår af grundlovens § 3, 1. pkt., at den lovgivende magt er hos kongen (regeringen) og Folketinget i forening.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.