Spørgsmål 120: om at der i år 2000 blev gennemført en folkeafstemning om afskaffelse af kronen og indførelsen af euroen

I forlængelse af svaret på spørgsmål 110 bedes ministeren for en god ordens skyld bekræfte, at der i år 2000 blev gennemført en folkeafstemning om afskaffelse af kronen og indførelsen af euroen selvom denne folkeafstemning ikke fandt støtte fra alle partierne bag det såkaldte ”nationale kompromis”.

Svar:

Situationen i 2000 var den, at ét af aftalepartierne var imod, at euroen skulle indføres i Danmark. Da der ikke var 5/6 flertal for regeringens forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta (fremsat den 2. maj 2000 af udenrigsministeren som L 288), blev folkeafstemning afholdt i medfør af grundlovens § 20. Det fremgik dog udtrykkeligt af lovbemærkningerne til lovforslaget, at regeringen ville have respekteret løftet om folkeafstemning, uanset om forslaget havde opnået 5/6 flertal.

Der blev således i 2000 afholdt folkeafstemning i fuld overensstemmelse med løftet i det nationale kompromis fra 1993 om, at Danmarks forbehold alene kunne ændres gennem en folkeafstemning.

Det er et tilsvarende løfte, som Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti har afgivet om, at det er en forudsætning for ophævelse af deres vetoret i medfør af punkt 5 i den politiske aftale af 10. december 2014, at der afholdes folkeafstemning forud for eventuelle fremtidige tilvalg af retsakter på asyl- og indvandringsområdet. Der skal altså under alle omstændigheder afholdes en folkeafstemning forud for sådanne tilvalg.

Der henvises i øvrigt til ændringsforslaget af 22. oktober 2015 til lovforslaget (L 29 – bilag 4).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.