Spørgsmål 12: om fordelene for danskerne, der skal arve familie i andre EU-lande, såfremt retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning

”Vil ministeren beskrive fordelene for danskere, der skal arve familie i andre EU-lande, såfremt retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 212.”

Svar:

Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev den 17. marts 2015 enige om i tilfælde af et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015 at tilvælge 22 eksisterende retsakter på området for retlige og indre anliggender, herunder arveretsforordningen.

Arveretsforordningen har til formål at forenkle behandlingen af arvesager med et grænseoverskridende element.

Et tilvalg af forordningen vil for danskere, der skal arve familie i andre EU-lande, betyde, at spørgsmålet om, hvilken medlemsstats regler der skal finde anvendelse, afgøres efter forordningen.

Forordningens hovedregel er, at reglerne i den medlemsstat, hvor afdøde havde sit sædvanlige opholdssted på dødstidspunktet, skal anvendes på hele arven. Arveladeren har dog mulighed for at vælge, at det i stedet skal være lovgivningen i den medlemsstat, hvor den pågældende har statsborgerskab, som skal finde anvendelse.

Den lov, som fastlægges i medfør af forordningen, finder anvendelse på hele arven fra arvefaldet til overdragelsen af ejendomsretten til de arveberettigede. Dette gælder f.eks. i forhold til fastlæggelsen af de arveberettigede, retten til at få arv, kuratorers beføjelser og tilbageførsel af gaver.

Et tilvalg af arveretsforordningen vil betyde, at hvis arvesagen efter forordningens regler skal behandles i Danmark, så kan andre medlemsstater ikke stille krav om, at arvesagen helt eller delvist skal behandles dér.

Hvis afdøde ønskede, at arven efter sig skulle behandles efter dansk lovgivning, vil arvingerne have adgang til at aftale, at sagen skal behandles i Danmark. En dansk skifteret kan således i en sådan situation behandle bo-et, hvilket i så fald skal respekteres af de øvrige medlemsstater.

Et tilvalg af forordningen vil endelig betyde, at danske arvinger og legatarer kan vælge at få udstedt et europæisk arvebevis ved en skifteret. Arvebeviset viser arvingens status og rettigheder i arvesagen og vil kunne anvendes direkte over for f.eks. banker i andre medlemsstater, som skal foretage udbetaling eller udlevering af aktiver til arvingen. Arvingerne kan således med arvebeviset godtgøre, at de er berettigede til at få udleveret aktiver.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 212 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.