Spørgsmål 119: om at regeringen altså ikke kan garantere, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning

I forlængelse af svaret på L 29 - spørgsmål 99 bedes ministeren bekræfte, at regeringen altså ikke kan garantere, at den danske strejkeret ikke på nogen måde kan berøres af EU’s retslovgivning.

Svar:

En omdannelse af det gældende retsforbehold til en tilvalgsordning på området for retlige og indre anliggender, jf. afsnit V i tredje del af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og efterfølgende tilvalg af de retsakter, der er omfattet af de politiske aftaler, vedrører ikke spørgsmål om ret til at strejke.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.