Spørgsmål 117: om at ministeren bedes bekræfte, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at der kan fastsættes en fælles kriminel lavalder på EU-plan

”I forlængelse af det manglende svar på L 29 – spørgsmål 101 bedes ministeren bekræfte, at der ikke er noget juridisk til hinder for, at der kan fastsættes en fælles kriminel lavalder på EU-plan.”

Svar:

Efter Justitsministeriets opfattelse er der ikke grundlag for at antage, at der kan vedtages en EU-retsakt, der generelt regulerer spørgsmålet om kriminel lavalder, på baggrund af tredje del, afsnit V, i Traktaten i Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF).

Det skal i øvrigt bemærkes, at et ja til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning ikke ændrer ved, at Danmark fortsat har et forbehold på om-rådet for retslige og indre anliggender. Vi vil således fortsat kunne vælge at stå uden for retsakter, som vi ikke ønsker at deltage i.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.