Spørgsmål 116: om hvorledes grundlovens 24-timers-regel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande i henhold til den europæiske arrestordre

”I forlængelse af svaret på L 29 - spørgsmål 100 bedes ministeren oplyse, hvorledes grundlovens 24-timers-regel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsfor-følgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande i henhold til den europæiske arrestordre.”

Svar:

Spørgsmålet falder uden for rammerne af forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29). Det bemærkes i den forbindelse, at udlevering af personer til retsforfølgning mv. i henhold til den europæiske arrestordre ikke berøres af et eventuelt tilvalg af direktivet om den europæiske efterforskningskendelse.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.