Spørgsmål 114: om svaret på L 29 spm. 95 skal forstås på den måde, at ministeren hævder, at der i EU ikke eksisterer en oversigt over strafbestemmelser vedtaget i EU-lovgivning

”Skal svaret på L 29 spørgsmål 95 forstås på den måde, at ministeren hævder, at der i EU ikke eksisterer en oversigt over strafbestemmelser vedtaget i EU-lovgivning?”

Svar:

Justitsministeriet er ikke bekendt med, at der skulle findes en oversigt som den, der er nævnt i spørgsmålet.

Det bemærkes, at der heller ikke findes en oversigt over straffebestemmelser i danske love.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.