Spørgsmål 113: om hvordan det kan være et argument mod at tilvælge en retsakt ”at dansk ret i vidt omfang allerede er i overensstemmelse med direktivet

”I forlængelsen af svaret på L 29 - spørgsmål 68 bedes mini-steren forklare, hvordan det kan være et argument mod at tilvælge en retsakt ”at dansk ret i vidt omfang allerede er i over-ensstemmelse med direktivet”, når det samme også gælder for nogle af de 22 retsakter, som er blevet tilvalgt.”

Svar:

For så vidt angår begrundelsen for, hvilke retsakter der vil blive tilvalgt og fravalgt, hvis det danske retsforbehold omdannes til en tilvalgsordning, kan der henvises til den politiske aftale Danmark i Europol fra december 2014 og aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender fra marts 2015.

Aftalerne er optrykt som henholdsvis bilag 3 og 4 til lovforslaget.

Som det fremgår af aftalen om tilvalg af retsakter på området for retlige og indre anliggender fra marts 2015, ønsker aftalepartierne ikke at tilvælge lovgivning på ”de områder, hvor de konkrete fordele for danske borgere og virksomheder ikke er stor, og hvor det giver bedre mening selv at regulere. Eller områder, hvor et tilvalg vil være i strid med danske retsprincipper.”

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.