Spørgsmål 112: om hvad der menes med, at skader som følge af et dansk fagforbunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en arbejdsgiver fra en anden medlemsstat ”som hovedregel” skal vurderes efter de danske regler

”I forlængelsen af svaret på L 29 - spørgsmål 66 bedes ministeren uddybe og eksemplificere, hvad der menes med, at skader som følge af et dansk fagforbunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en arbejdsgiver fra en anden medlemsstat ”som hovedregel” skal vurderes efter de danske regler.”

Svar:

1. Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 66 vedrørende lovforslaget, indeholder Rom II-forordningen særlige regler om lovvalg i sager om skader, der forvoldes af forestående el-ler gennemførte kollektive kampskridt.

Hovedreglen er, at loven i det land, hvor kampskridtet skal foretages eller er foretaget, skal anvendes. Det betyder, at skader som følge af et dansk fagforbunds kollektive kampskridt, som gennemføres i Danmark over for en arbejdsgiver fra en anden medlemsstat, som hovedregel skal vurderes efter de danske regler. Der kan i den forbindelse henvises til artikel 9 i forordningen.

2. Det fremgår imidlertid endvidere af forordningens regler om lovvalg i sager om skader, der forvoldes af forestående eller gennemførte kampskridt, at hovedreglen ikke finder anvendelse, hvis den påstået ansvarlige for skaden og den skadelidte har sædvanligt opholdssted i det samme land på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, i hvilket tilfælde det pågældende lands lov skal anvendes. Der kan i den forbindelse henvises til artikel 4, stk. 2, i forordningen, hvortil forordningens artikel 9 henviser.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.