Spørgsmål 111: om, hvilken juridisk vægt der kan tillægges bemærkninger til et ændringsforslag

Ministeren bedes redegøre for, hvilken juridisk vægt der kan tillægges bemærkninger til et ændringsforslag, hvis dette ændringsforslag vedtages og således indarbejdes i den endelige lov.

Svar:

Bemærkningerne til et lovforslag kan udtrykke de forudsætninger, som ligger til grund for lovforslagets behandling og vedtagelse i Folketinget. Bemærkninger til et lovforslag tjener således til at forklare og uddybe et lovforslags indhold og skal give et fyldestgørende grundlag for at vurdere bl.a. lovforslagets begrundelse og forventede virkninger. Der henvises bl.a. til Justitsministeriets vejledning om lovkvalitet (2007), side 13 ff.

Det anførte gælder på fuldstændig tilsvarende vis også bemærkninger til et vedtaget ændringsforslag.

Der henvises i øvrigt vedrørende ændringsforslaget til lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 110.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.