Spørgsmål 108: om oversendelse af en oversigt over alle vedtagne straffebestemmelser i samtlige EU-retsakter

”Ministeren bedes oversende en oversigt over alle vedtagne straffebestemmelser i samtlige EU-retsakter med angivelse af deres respektive hjemmel i traktaten.”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 95 vedrørende lovforslaget.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.