Spørgsmål 106: om grunden til, at danske statsborgere, der bor på Færøerne og i Grønland, ikke skal deltage i folkeafstemningen

Flere retspolitiske spørgsmål er et fælles anliggende for hele Rigsfællesskabet. Det gælder f.eks. politiet. Hvad er så grunden til, at danske statsborgere, der bor på Færøerne og i Grønland, ikke skal deltage i folkeafstemningen den 3. december 2015?

Svar:

Færøerne valgte at stå uden for Danmarks EF-medlemskab i 1973 og Grønland valgte med virkning fra 1985 – efter en folkeafstemning herom - at træde ud af EF-samarbejdet, men opnåede samtidig status som oversøisk land og territorium (OLT).

EU-traktaterne gælder derfor ikke for Færøerne og - bortset fra de særlige OLT-regler - heller ikke for Grønland. Det gælder således også tredje del, afsnit V, om retlige og indre anliggender, i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, som Danmark får mulighed for at kunne deltage i under tilvalgsordningen. Det fremgår på den baggrund udtrykkeligt af lovforslagets § 4, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland.

Dette er samtidig baggrunden for, at der ikke afholdes folkeafstemning på Færøerne og i Grønland om lovforslaget om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.