Spørgsmål 101: om, hvad den kriminelle lavalder er i de øvrige 27 EU-lande

”Vil ministeren redegøre for, hvad den kriminelle lavalder er i de øvrige 27 EU-lande?”

Svar:

Der kan generelt henvises til Justitsministeriets besvarelse af 11. juni 2014 af spørgsmål nr. 116 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, som indeholder oplysninger om den kriminelle lavalder i Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Kroatien, Polen, Slovakiet, Spanien, Storbritannien (Skotland), Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. Henset til den korte svarfrist vil der ikke blive taget initiativ til en høring af de øvrige EU-medlemsstater.

Det kan dog supplerende oplyses, at interesseorganisationen Child Rights International Network på sin hjemmeside bl.a. har en oversigt over de europæiske landes lovgivning på området. Oversigten findes via følgende link: https://www.crin.org/en/home/ages/europe.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.