Spørgsmål 100: om hvorledes grundlovens 24-timersregel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande

”Regeringen bedes oplyse, hvorledes grundlovens 24-timers-regel og andre vanlige retsgarantier sikres for folk, der udleveres til retsforfølgelse og mulig domfældelse i andre EU-lande.”

Svar:

Der henvises til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 97 vedrørende forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning (L 29).

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.