Spørgsmål 10: om hvorvidt en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk mulig

”Vil ministeren redegøre for, om en parallelaftale vedrørende PNR vil være juridisk mulig? Spørgsmålet har tidligere været stillet i folketingsåret 2014-15 (2. samling) på REU alm. del – spørgsmål 210.”


Svar:


Direktivforslaget om oprettelse af et europæisk PNR-system er omfattet af  det danske retsforbehold, og en eventuel vedtagelse af forslaget vil derfor ikke være bindende for eller finde anvendelse i Danmark.

Hvis Danmark skal deltage i det nye direktiv, vil det kræve, at retsforbeholdet omdannes til en tilvalgsordning efter folkeafstemningen den 3. december 2015, eller at Danmark søger om og opnår en parallelaftale.

Siden Lissabon-Traktaten er trådt i kraft, har Danmark ikke indgået en parallelaftale. 

Der er således ingen fortilfælde for, hvordan Lissabon-Traktatens regler om indgåelse af internationale aftaler konkret vil finde anvendelse i forhold til en eventuel parallelaftale. Indholdet af en parallelaftale vil i givet fald afhænge af, hvad man måtte kunne forhandle sig frem til.

Der henvises for så vidt angår proceduren for indgåelse af en parallelaftale til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 14 vedrørende lovforslaget.

Der henvises endvidere for så vidt angår direktivforslaget om oprettelse af et europæisk PNR-system til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 9 vedrørende lovforslaget.

Det bemærkes, at svaret er enslydende med Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 210 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.