Lovstof fra Folketinget

Her kan du finde dokumenter fra Folketinget i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet

Christiansborg


Folketingets behandling

Lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning skal vedtages i Folketinget, hvor det skal igennem de tre obligatoriske behandlinger.

Ændringen af retsforbeholdet til en tilvalgsordning er ensbetydende med overdragelse af dansk selvbestemmelse (suverænitet) til EU. Lovforslaget kan derfor ikke vedtages med et normalt flertal i Folketinget, men kræver et flertal på 5/6 af medlemmerne ifølge grundlovens §20. Lovforslaget kan dog i første omgang godt vedtages med et simpelt flertal, men forslaget skal efterfølgende sættes til folkeafstemning efter reglerne i grundlovens §42

Statsministeren skal efter vedtagelse af lovforslaget i Folketinget formelt bekendtgøre, at der skal afholdes folkeafstemning om forslaget. Folkeafstemningen skal afholdes tidligst 12 og senest 18 hverdage efter statsministerens bekendtgørelse. Det er som bekendt allerede besluttet, at folkeafstemningen skal afholdes torsdag den 3. december 2015.

Behandlingen af lovforslaget i Folketinget vil foregå på følgende måde:

  8. oktober: 

 Regeringen fremsætter lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en
 tilvalgsordning

 20. oktober:

 Førstebehandling af lovforslaget

 22. oktober- 6. november:        

 Udarbejdelse af betænkning om lovforslaget i Europaudvalget 

 10. november:

 Andenbehandling af lovforslaget

 12. november:

 Tredjebehandling og vedtagelse af lovforslaget

 12.-17. november:

 Statsministerens bekendtgørelse af lovforslaget med meddelelse om
 afholdelse af folkeafstemningen

 3. december:

 Folkeafstemningen afholdes


Du kan finde lovforslaget og de forskellige parlamentariske dokumenter i forbindelse med behandlingen af lovforslaget herunder. Du kan også finde de spørgsmål der løbende stilles til regeringen om retsforbeholdet og tilknyttede emner.

Lovforslag L 29 af 8. oktober 2015

Lovforslag om omdannelse af retsforbeholdet til
en tilvalgsordning (L 29):

- Fremsættelse:        8. oktober

- Førstebehandling:  20. oktober

- Andenbehandling:  10. november

- Tredjebehandling:  12. november 

Lovforslaget blev vedtaget ved
tredjebehandlingen med 69
stemmer for og 37 stemmer imod. 

Det er dette lovforslag, som danskerne skal stemme ja eller nej til ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

Lovforslaget blev vedtaget den 12. november 2015 ved tredjebehandlingen med 69 stemmer for og 37 stemmer imod. 

Udenrigsministeren har den 22. oktober 2015 fremsat et ændringsforslag til lovforslag L29 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.

Ændringsforslaget blev vedtaget i forbindelse med Folketingets andenbehandling af lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 10. november 2015.

Oversigt over spørgsmål stillet til regeringen om lovforslaget og de tilhørende svar:

Hvad mener de forskellige organisationer og myndigheder om lovforslaget om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning? Det fremgår af de høringssvar, som regeringen har modtaget inden lovforslaget blev fremsat i Folketinget den 8. oktober 2015.

Folketingets Europaudvalg vil udarbejde en betænkning om lovforslaget.

Tidsplanen for arbejdet med betænkningen kan ses herunder:

 Frist for spørgsmål til regeringen om lovforslaget:   22. oktober 2015 
 Frist for regeringens svar på spørgsmålene:
 28. oktober 2015 
 Frist for ændringsforslag: 
 28. oktober 2015 
 Politisk drøftelse:
 30. oktober 2015
 Frist for politiske bemærkninger:
 4. november 2015
 Vedtagelse af betænkning:  6. november 2015

Folketingets udvalg, primært Retsudvalget, Europaudvalget samt Udlændinge- og Integrationsudvalget , stiller løbende spørgsmål til regeringen om retsforbeholdet og tilknyttede emner. Du kan finde svarene på udvalgenes spørgsmål på listen herunder:

Spørgsmål om tilvalgsordningen  
   
Spørgsmål om parallelaftaler   
   
Spørgsmål om politi og strafferet   
   
Spørgsmål om politisamarbejdet Europol  
   
Spørgsmål om PNR (registrering af passagerdata) og terror  
   
Spørgsmål om asyl og indvandring  
   
Spørgsmål om Dublin (asylregistrering) og Eurodac (registrering af fingreaftryk)  
   
Spørgsmål om grænsesamarbejdet Schengen  
   
Spørgsmål om Grønland og Færøerne  
   
Samlet oversigt over spørgsmål og svar  


Medlemmer af Folketinget kan fremsætte beslutningsforslag, som skal igennem to behandlinger i folketingssalen.


20. oktober 2015:
 
Førstebehandling af beslutningsforslaget om en folkeafstemning om dansk deltagelse i asyl og indvandring


 10. november 2015: Andenbehandling af beslutningsforslaget om en folkeafstemning om dansk deltagelse i asyl og indvandring


 3. november 2015:  Førstebehandling af beslutningsforslag om en parallelaftale om EuropolHer kan du se TV fra Folketingets behandling af lovforslag L 29 om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.


20. oktober 2015:

 Førstebehandling af lovforslag L 29 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning


10. november 2015:
 
Andenbehandling af lovforslag L 29 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning
 

12. november 2015: Tredjebehandling af lovforslag L 29 om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordningSpørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.