Underholdspligtforordningen

Forordningen handler om børnebidrag og ægtefællebidrag på tværs af grænser i EU.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Forordningen skal lette kommunikationen mellem de centrale myndigheder og på den måde styrke samarbejdet mellem medlemslandene ved for eksempel at udveksle oplysninger. 

Det bestemmer forordningen:

  • At myndighederne i det medlemsland, hvor sagsøgte eller bidragsmodtageren har sin sædvanlige bopæl, har kompetence til at behandle en sag om underholdspligt.
  • Centralmyndighederne skal samarbejde med hinanden, herunder ved udveksling af oplysninger, og de skal fremme samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemslandene.
Både Storbritannien og Irland har tilvalgt forordningen.
Danmark er til dels allerede omfattet af forordningen. Det skyldes, at dette område har været en del af et andet regelsæt, der hedder Bruxelles I-forordning. Danmark er omfattet af Bruxelles I-forordningen gennem en parallelaftale. Da underholdspligtforordningen blev vedtaget, ændrede den dele af den oprindelige Bruxelles I. Danmarks parallelaftale giver Danmark mulighed for at tilslutte sig ændringer af Bruxelles I-forordningen. Denne mulighed benyttede Danmark, hvorfor bestemmelserne i underholdspligtforordningen vedrørende kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser samt adgang til domstolsprøvelse, herunder fri proces, allerede gælder i Danmark. I Danmark finder forordningen anvendelse på sager om børne- og ægtefællebidrag.

Et tilvalg af underholdspligtforordningen vil betyde, at Danmark deltager i det administrative samarbejde om underholdspligt med de øvrige medlemslande, herunder bestemmelserne om fri proces i sager om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om børnebidrag. Gennem dette samarbejde vil inddrivelsen af danske bidragskrav i andre medlemslande kunne lettes.

Forordningen indeholder en bestemmelse om fri proces i sager om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om børnebidrag, når anmodningen fremsendes gennem det administrative samarbejde. Bestemmelsen gælder i Danmark for anmodninger fra andre medlemslande, men den vil først gælde for danske anmodninger til andre medlemslande, hvis Danmark tilvælger forordningen. Det skyldes, at Danmark ikke ensidigt kan påføre andre medlemslande forpligtelser.

Et tilvalg af underholdspligtforordningen vurderes ikke at ville have økonomiske konsekvenser for det offentlige af betydning.

I praksis vil borgerne ikke mærke forskel, da reglerne i vidt omfang allerede gælder i Danmark.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.