Forordning om oprettelse af et program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020

Forordning 1382/2013/EU af 17. december 2013

Nej firkant


Forordningen er fravalgt

Forordningen opretter et program for retlige anliggender, der finansierer tiltag, som fremmer det retlige samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål. 

Forordningens formål er at bidrage til at videreudvikle et området for retlige og indre anliggender, der er baseret på gensidig anerkendelse og tillid. 

Det skal ifølge forordningen ske ved at fremme det civil- og strafferetlige samarbejde. Det kan f.eks. være i form af støtte til uddannelse af dommere og anklagere. Det kan også være i form af samarbejde om at forebygge og bekæmpe narkotikakriminalitet mv. 

Programmet kan også støtte initiativer, som skal sikre en effektiv anvendelse af EU-regler i medlemslandene, øge kendskabet til EU-retten, forbedre retssystemernes effektivitet og indbyrdes samarbejde og andre initiativer. 

Det bestemmer forordningen:

  • Hvilke mål programmet søger at nå samt hvordan målene skal nås. 
  • Hvilke aktionstyper programmet finansierer. 

Programmets samlede budget for perioden 2014-2020 er på ca. 2,8 mia. kr. Programmet støtter bl.a. Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN), der handler om videreuddannelse af dommere og anklagere.

Irland har tilvalgt forordningen, Storbritannien har ikke.

Danmark kan på grund af retsforbeholdet ikke deltager i og ikke kan få midler fra programmer og fonde som denne.

Et tilvalg af forordningen vil ikke forpligte Danmark til at gennemføre EU-regler på det civil- og strafferetlige område, som er omfattet af det danske retsforbehold. 

Danske tiltag vedrørende europæisk samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål vil med denne forordning få mulighed for finansiering. Midlerne under programmet skal søges direkte hos Europa-Kommissionen af myndigheder i medlemslandene, private organisationer og institutioner. De konkrete initiativer skal gennemføres inden for rammerne af Kommissionens årlige arbejdsprogram. 

Det beløb, Danmark måtte modtage retur, vil afhænge af, hvorvidt danske aktører udarbejder projektforslag, der bliver imødekommet. 
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik