Forslag til direktiv om europæisk PNR-samarbejde

Forslaget handler om indsamling og behandling af flypassagerlisteoplysninger (såkaldte PNR-oplysninger) til brug for bekæmpelsen af terror og grov kriminalitet.

Tilvalgte

Forslaget vælges til, hvis det bliver et ja

PNR-oplysninger er oplysninger, som flypassagerer giver til flyselskaberne. Oplysningerne omfatter f.eks. rejsedatoer, rejserute, billetoplysninger, kontaktoplysninger, rejsebureau, betalingsmiddel, sædenummer og bagageoplysninger. Oplysningerne opbevares i flyselskabernes reservations- og afgangskontrolsystemer. 

Forslaget indeholder fælles regler for PNR-oplysninger, som luftfartsselskaber, der flyver mellem et land uden for EU og et EU-land, skal videregive til myndighederne. Målet er at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet.

Brugen af PNR-oplysninger er på nuværende tidspunkt ikke reguleret på EU-plan. Selvom det er et begrænset antal medlemslande, der hidtil har oprettet et PNR-system, anvender disse lande allerede PNR-oplysninger til at efterforske terrorhandlinger og grov kriminalitet.

Det lægger direktivforslaget op til:

  • At medlemslandene opretter eller udpeger en myndighed, som skal fungere som nationalt PNR-kontor. 
  • At luftfartsselskaber som hovedregel skal videregive PNR-oplysninger til PNR-kontoret i det medlemsland, hvor flyet lander eller har afgang, 24 til 48 timer før en planlagt international flyafgang og straks efter, at flyets døre er blevet lukket.
  • At luftfartselskabernes forpligtelse til at videregive sådanne oplysninger kun gælder i det omfang, at luftfartselskaberne allerede som led i deres virksomhed har indsamlet disse oplysninger. Det drejer sig alene om oplysninger, der er indsamlet til almindelig forretningsmæssig brug. 
  • Det fremgår også af direktivforslaget, at det er forbudt for PNR-kontorerne og de kompetente nationale myndigheder at videregive PNR-oplysninger til private parter.

En analyse af PNR-oplysninger kan f.eks. give en indikation på, hvilke rejseruter der typisk anvendes til narkotikahandel. Ved at samkøre PNR-oplysninger med sådanne kriterier kan kriminalitet forebygges eller opdages.

Dansk lovgivning giver allerede i dag mulighed for at oprette et nationalt PNR-system, som giver Politiets Efterretningstjeneste adgang til PNR-oplysninger hos luftfartsselskaberne. Den relevante bestemmelse i luftfartsloven er imidlertid endnu ikke sat i kraft, da der er en række tekniske udfordringer forbundet med systemet. Samtidig har man fra dansk side valgt at afvente forhandlingerne om det fælles europæiske PNR-system.
De lovgivningsmæssige og økonomiske konsekvenser vil først kunne fastlægges, når den endelige udformning af direktivforslaget foreligger.

Der skal foretages en indsamling af oplysninger om flypassagerer (PNR-oplysninger) i EU’s medlemslande til brug for bekæmpelse af terrorisme og grov kriminalitet.

I skrivende stund har Storbritannien allerede et PNR-system, mens en række andre lande har vedtaget relevant lovgivning vedrørende et sådant system eller på nuværende tidspunkt er ved at teste anvendelsen af PNR-oplysninger. Flere andre medlemsstater overvejer at oprette PNR-systemer. 

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.