Direktivet om markedsmisbrug

Direktivet bestemmer, hvornår insiderhandel, kursmanipulation og videregivelse af intern viden skal straffes og hvor hårdt.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Direktivet gør det ulovligt at forsøge at påvirke priserne på en aktie med forkerte oplysninger, samt at bruge interne oplysninger til at købe en aktie billigt. Direktivet sikrer, at landene har de samme definitioner for, hvornår en given handling er ulovlig, og hvor hårdt landene skal straffe overtrædelser.

Formålet er at forhindre svindel, når der handles med aktier, og derved skabe mere tillid til aktiemarkedet for dem, der gerne vil investere.  

Direktivet hænger sammen med en forordning, som fastsætter regler for mindre grove overtrædelser. Denne Markedsmisbrugsforordning, der træder i kraft den 3. juli 2016, er ikke dækket af retsforbeholdet, og vil derfor gælde i Danmark. 

Det bestemmer direktivet:

  • Det er forbudt at begå insiderhandel, at videregive intern viden, uden man har lov til dette, og at manipulere med kurser på aktier og andre værdipapirer. 
  • Personer, som begår insiderhandel eller markedsmanipulation skal kunne idømmes fire års fængsel. 
  • Personer som videregiver intern viden uden at dette er tilladt, skal kunne idømmes to års fængsel. 
  • Der er ikke kun ulovligt at begå forbrydelserne, det er også ulovligt at opfordre til dem. 

Der er tale om minimumsregler. Medlemslandene kan altså godt indføre strengere straffe.

I Danmark er insiderhandel, uretmæssig videregivelse af intern viden og kursmanipulation i dag reguleret af dansk ret igennem værdipapirshandelsloven. Denne lov tillader en maksimal fængselsstraf på et år og seks måneder for disse overtrædelser. Hvis overtrædelsen af værdipapirshandelsloven er særligt grov, kan overtræderen dog få en længere straf, hvis der dømmes efter straffeloven. 

Markedsmisbrugsforordningen som træder i kraft den 3. juli 2016, kommer automatisk til at gælde i Danmark. Derfor forventes det, at nogle af de gældende bestemmelser i værdipapirshandelsloven vil blive erstattet af bestemmelser fra forordningen, når den træder i kraft. 

Danmark vil være nødt til at sætte den nuværende strafferamme for grove tilfælde af uretmæssig videregivelse af intern viden op fra et år og seks måneder til to år. Herudover, vurderes det, at dansk ret allerede stemmer overens med direktivet.

Justitsministeriet vurderer, at et tilvalg af direktivet ikke vil have betydelige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

Personer, der uretmæssigt videregiver intern viden med betydning for kursmarkederne, vil kunne straffes med op til to år, frem for kun halvandet år.

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.