Forordning om lovvalg inden for kontrakt (Rom I)

Forordningen bestemmer, hvilket lands lovgivning, der skal bruges i sager om brudte kontrakter indenfor det civil- og handelsretlige område i EU.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Formålet med forordningen er at gøre det klart, hvilke regler der gælder for virksomheder og borgere, som har indgået kontrakter på tværs af grænser, og hvor den ene part ikke mener, den anden part opfylder kontrakten.

Forordningen bestemmer, hvilket lands lovgivning der skal anvendes i disse sager. 

Forordningen anvendes kun indenfor det civil- og handelsretlige område, f.eks. når danskere lejer et sommerhus i Frankrig, eller når tyske fabrikker hyrer rumænsk arbejdskraft. Men forordningens regler om lovvalg kan også betyde, at det f.eks. er amerikansk lovgivning, der skal afgøre en sag om en brudt kontrakt.

Det bestemmer forordningen:

  • Hvilket lands love, der skal anvendes i sager om brud på kontrakter.
  • Giver parterne mulighed for selv at bestemme, hvilken lov der skal anvendes.
  • Indeholder både en hovedregel for, hvor sagerne skal afgøres og særlige regler for bl.a. forsikringsaftaler.

Både Irland og Storbritannien har tilvalgt forordningen.

I dag er reglerne om, hvilket lands love der skal anvendes, baseret på Rom-konventionen fra 1980. Rom-I forordningen bygger på samme principper som konventionen – dog med nogle forskelle. Forordningen indeholder f.eks. mere præcise kriterier for, hvilken lov der finder anvendelse.

Et tilvalg af forordningen vil betyde, at Danmark vil have samme regler, som de øvrige EU-lande. Det vil medføre visse ændringer af dansk lovgivning på området, fordi Rom I-forordningen fastsætter mere detaljerede regler end Rom-konventionen.

Danmark har allerede besluttet, at Rom I-forordningen skal anvendes, når Patentdomstolen er en af parterne.

Et tilvalg af forordningen vil ikke have økonomiske konsekvenser for Danmark.

Der vil være en mere klar og forudsigelige regler for, hvor sager om brudte kontrakter skal afgøres, når borgere og virksomheder handler på tværs af grænserne.

Eksempel:

  • Et tysk forsikringsselskab vil gerne have danske industrivirksomheder som kunder. Hvis et tysk forsikringsselskab ikke overholder kontrakterne med danske kunder, skal tvister ifølge Rom I-forordningen afgøres der, hvor forsikringsselskabet har hjemme, dvs. Tyskland.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.