Direktiv om ret til information i straffesager

Direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012

Nej firkant


Direktivet er fravalgt

Direktivet skal sikre mistænkte og tiltale personers ret til information om deres rettigheder i straffesager. 

Direktivet skal sikre, at medlemslandenes lovgivning ligner hinanden, når det gælder mistænkte og tiltalte personers ret til information i straffesager. Det er bl.a. regler omkring anholdtes rettigheder, når personen anholdes og personens ret til information om tiltalen. 

Direktivet indeholder en række minimumsregler. Det betyder, at medlemslandene godt kan indføre et højere rettighedsniveau end det, der følger af direktivet. 

Det bestemmer direktivet:

  • Direktivet fastsætter minimumsregler om tiltaltes rettigheder inden for strafferetsplejen, ret til skriftlig information om rettigheder i forbindelse med anholdelse, ret til skriftlig information om rettigheder, der følger af en sag om fuldbyrdelsen af en europæisk arrestordre, ret til information om tiltalen og adgang til aktindsigt.
Reglerne i Danmark i dag bygger på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, retsplejeloven, udleveringsloven og Rigspolitiets vejledning til anholdte. 

Ifølge de danske regler skal den anholdte underrettes på et forståeligt sprog. Den tiltalte er ikke forpligtet til at udtale sig, og den anholdte har ret til information om sigtelsen og tidspunktet for anholdelsen. 

Rigspolitiets vejledning oplyser den anholdte om personens rettigheder til at kontakte familie og/eller arbejdsgiver om anholdelsen mv. 

Udleveringsloven indeholder bestemmelser om procedurerne for udlevering af tiltalte mellem medlemslandene i følge den europæiske arrestordre. 

Det vurderes, at dansk ret allerede er i overensstemmelse med direktivet, men på enkelte områder går direktivet videre end dansk ret. Tilvalg af direktivet ville derfor betyde, at Danmark skal fortage lovændringer. F.eks. vil der i skulle indføres regler om, at en sigtet eller tiltalt skal informeres om:

  • ret til aktindsigt
  • om ret til tolkning og oversættelse
  • om ret til at få prøvet anholdelsens lovlighed
  • ret til information om en eventuel senere tiltale (på tidspunktet for sigtelsen).

Danskere, der involveres i retssager i andre EU-lande, vil være omfattet af de rettigheder, direktivet giver, da andre landes lovgivning ikke skelner mellem, om den mistænkte er dansker eller tysker. 

Hvorvidt Danmark tilvælger retsakten eller ej har kun betydning for EU-borgere, der involveres i en retssag i Danmark. Disse har allerede i følge dansk lovgivning ret til information om rettigheder i straffesagen, men ikke i så vid udstrækning, som direktivet giver ret til.Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.