Forslag til forordning om Europol

Europol støtter landenes politimyndigheder med at om forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for grov, grænseoverskridende
kriminalitet.

Tilvalgte

Forslaget vælges til, hvis det bliver et ja

Europol er et samarbejde mellem politimyndigheder i EU’s medlemslande. Gennem Europol kan medlemslandene udveksle oplysninger til brug for efterforskning og opklaring. Europol udarbejder operationelle analyser og strategiske rapporter, som medlemslandene kan bruge. Det kan f.eks. være trusselsvurderinger og analyser af kriminelles mønstre. 

Europol tilbyder også ekspertise og teknisk bistand til efterforskninger og operationer i EU, f.eks. når nogle af landene danner et fælles efterforskningshold. Her kan Europol også deltager.

Europol har samarbejdsaftaler med en lang række lande, heriblandt Norge, USA og Colombia. Disse lande har – lige som EU’s medlemslande – en forbindelsesofficer siddende i hovedkvarteret i Haag.

Forordningsforslaget erstatter det nuværende Europol med et nyt EU-agentur, der finansieres over EU’s budget.

Danmark kan på grund af retsforbeholdet ikke fortsætte som fuldt medlem af Europol-samarbejdet, når den nye forordning vedtages.

Det bestemmer forordningen:

  • Den parlamentariske kontrol med Europol styrkes ved indførelse af en række beføjelser for både Europa-Parlamentet og for de nationale parlamenter.
  • Europol styrkes som knudepunkt for informationsudveksling mellem medlemslandenes retsmyndigheder.
  • Europols software-arkitektur ændres, så det bliver lettere for Europol at forbinde og analysere data.
  • Databeskyttelsesordningen for Europol ændres, formålet med det er at sikre persondatabeskyttelse. 
Den eksisterende rådsafgørelse om Europol er gennemført i dansk ret. Rigspolitiet er det danske Europol-kontaktpunkt, og Datatilsynet er udpeget som den nationale kontrolinstans for databeskyttelse.
Et tilvalg vil betyde, at Danmark kan fortsætte i Europol-samarbejdet. Europol-samarbejdet har ifølge Rigspolitiet operativ betydning for dansk politis arbejde, og det vil derfor have negative konsekvenser, hvis Danmark udtræder af samarbejdet. 

Forordningen er endnu ikke vedtaget i EU-regi. I øjeblikket foregår der forhandlingerne mellem Ministerrådet og Europa-Parlamentet. Forslaget indebærer en styrket parlamentarisk kontrol med Europol, som Folketinget også vil blive inddraget i, såfremt forordningen tilvælges.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.