Forslag til forordning om Eurojust

Forslaget gør Eurojust-samarbejdet mellem de nationale anklagemyndigheder til et agentur. Der sker primært ændringer af den måde, Eurojust er organiseret på. 

Tilvalgte

Forslaget vælges til, hvis det bliver et ja

Eurojust er et samarbejdet mellem de nationale anklagemyndigheder i sager med grænseoverskridende kriminalitet. Samarbejdet handler om at yde gensidig retshjælp mellem landene, koordinere efterforskning og retsforfølgelse mellem EU-landenes myndigheder, og behandle anmodninger om udlevering af anklagede.

Det bestemmer forordningen:

  • Forslaget har til formål at erstatte det nuværende Eurojust med et nyt EU-agentur.
  • Indholdsmæssigt videreføres store dele af reglerne i de nuværende rådsafgørelser om Eurojust.
  • Forslaget lægger dog op til en række nyskabelser, særligt i forhold til strukturen i Eurojust. 

Danmark kan på grund af retsforbeholdet ikke fortsætte som fuldt medlem af Eurojust-samarbejdet, når den nye forordning vedtages.

Det tætte retslige samarbejde i Eurojust har medvirket til at optrævle et globalt netværk af pædofile. Efter to års efterforskning blev netværket brudt ned og den igangværende seksuelle udnyttelse af mindst 75 piger stoppede efter internationalt samarbejde, der involverede mindst 13 lande. Den vigtigste koordinator for netværket, en svensk statsborger, blev identificeret og anholdt i Sverige. Den mistænkte blev fremstillet for retten i Sverige i maj 2015.
  

Eurojust og Europol støttede et fælles efterforskningshold, som bestod af efterforskere og retslige myndigheder fra seks forskellige europæiske lande, der i juni 2015 optrævlede en stor gruppe af cyberkriminelle under koordinerede aktioner i Ukraine.

Danmark deltager i dag i Eurojust-samarbejdet. Når denne nye forordning vedtages, vil Danmark imidlertid ryge ud af samarbejdet og vil eventuelt skulle søge om en parallelaftale.

Der er ikke vedtaget dansk lovgivning om de eksisterende rådsafgørelser om Eurojust. 
Danmark kan fortsætte i Eurojust-samarbejdet mellem nationale anklagemyndigheder.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.