Forordningen om bilaterale familieretlige aftaler

Forordningen handler om muligheden for, at EU’s medlemslande indgår aftaler med lande uden for EU om forældreansvar, skilsmisse og ægtefællebidrag.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis der bliver et ja

EU har enekompetence til at indgå aftaler med lande uden for EU om internationale aspekter af forældreansvar, skilsmisse og underholdningspligt. Det blev bestemt med Bruxelles IIa-forordningen og underholdningspligtforordningen. Det betød, at medlemslandene ikke selv kunne indgå aftaler med tredjelande på disse områder. 

Det er imidlertid ikke sikkert, at EU indgår internationale aftaler på de pågældende områder. Derfor er der med denne forordning mulighed for, at EU kan give medlemslandene bemyndigelse til at indgå bilaterale aftaler med lande uden for EU om emner inden for forældreansvar, skilsmisse og underholdningspligt. Forordningen fastsætter en procedure for, hvordan EU kan give medlemslandene bemyndigelse til at indgå internationale aftaler.
  
Hvis et medlemsland ønsker at indlede forhandlinger med et tredjeland om ændring af en eksisterende aftale eller om indgåelse af en ny aftale, skal det meddeles til Europa-Kommissionen. Kommissionen vil herefter vurdere om medlemslandet skal have tilladelse til at indlede forhandlingerne med tredjelandet. I forhandlingerne kan Kommissionen deltage som observatør. Samtidig skal Kommissionen godkende det endelige forhandlingsresultat, inden en egentlig aftale indgås. 

Det bestemmer forordningen:

  • Giver mulighed for, at medlemslandene får bemyndigelse til at indgå bilaterale aftale med tredjelande på områderne inden for forældreansvar, skilsmisse og underholdningspligt. 
I dag er Danmark ikke omfattet af EU’s enekompetence til at indgå familieretlige aftaler med lande uden for EU, da Danmark ikke deltager i Bruxelles IIa og Underholdspligtforordningen. Danmark kan således indgå aftaler om familieret.

Forordningen hænger sammen med Bruxelles IIa-forordningen og underholdspligtforordningen. Hvis Danmark tilvælger disse to forordninger, vil Danmark afgive kompetencen til EU, når det gælder aftaler med tredjelande omkring skilsmisse, separation, forældreansvar og underholdspligt. I så fald kan Danmark kun selv forhandle og indgå bilaterale aftaler med tredjelande, hvis denne forordning om bilaterale aftaler også indgås. I den situation vil tilvalg af denne forordning være en forudsætning for, at Danmark kan deltage i eventuelle kommende ændringer af Den Nordiske Ægteskabskonvention om skilsmisse og forældreansvar og Den Nordiske Inddrivelseskonvention om underholdspligt. 

Forordningen vil ikke have  økonomiske konsekvenser for det offentlige og heller ikke for dansk lovgivning. 

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.