Forordningen om bilaterale aftaler om lovvalgsregler

Forordningen fastsætter en procedure for, hvordan EU kan give medlemslandene bemyndigelse til at indgå bilaterale aftaler med tredjelande om lovvalgsregler på det civil- og handelsretlige område.

Ja firkant


EU-retsakten vælges til, hvis det bliver et ja

Forordningen skal ses i forlængelse af Rom I- og Rom II-forordningerne om lovvalg i og uden for kontrakt på det civil- og handelsretlige område. EU fik enekompetence på disse forordningers anvendelsesområde. Det betyder, at medlemslandene ikke længere selv kan forhandle og indgå aftaler med tredjelande (altså lande uden for EU) på de pågældende områder. 

Men EU’s medlemslande kan godt få brug for at indgå aftaler med lande uden for EU. Derfor vedtog man i EU en forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg, som fastsætter en procedure for, at EU alligevel kan give medlemslandene lov til at indgå bilaterale aftaler med tredjelande. 

Det bestemmer forordningen:

  • Et medlemsland, der ønsker at indlede forhandlinger med et tredjeland om ændring af en eksisterende aftale eller om indgåelse af en ny aftale inden for forordningens anvendelsesområde, skal meddele det til Kommissionen, hvorefter Kommissionen vurderer, om det pågældende medlemsland skal have tilladelse til at indlede sådanne forhandlinger.
  • Hvis Kommissionen giver et medlemsland lov til at indlede forhandlinger med tredjelandet, kan Kommissionen deltage som observatør. 
  • Hvis Kommissionen ikke giver et medlemsland lov til at indgå forhandlinger med tredjelandet, har medlemslandet mulighed for at indlede drøftelser med Kommissionen med henblik på at finde en løsning.
  • Kommissionen skal underrettes om det endelige forhandlingsresultat med henblik på at give bemyndigelse til endelig aftaleindgåelse.

Både Storbritannien og Irland har tilvalgt forordningen.

Da Danmark i dag ikke er omfattet af forordningerne Rom I og Rom II, kan Danmark i dag indgå aftaler med lande uden for EU på dette område.

Hvis Danmark tilslutter sig forordningerne Rom I og Rom II, vil Danmark ikke kunne indgå aftaler med tredjelande om lovvalg – med mindre Danmark tilslutter sig denne forordning om bilaterale aftaler om lovvalg.  Et tilvalg af forordningen om bilaterale aftaler om lovvalg vil indebære, at Danmark – inden for forordningens rammer – fortsat vil have mulighed for at indgå aftaler med tredjelande på dette område. 

Forordningen indeholder alene regler vedrørende muligheden for at indgå folkeretlige forpligtelser, og har altså ingen direkte konsekvenser for borgere og virksomheder.

Et tilvalg af forordningen vil ikke kræve ændringer i dansk lovgivning.

Et tilvalg af forordningen vurderes ikke at have økonomiske konsekvenser for det offentlige.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.