Den europæiske beskyttelsesordre

Reglerne betyder, at politiet skal beskytte personer, som f.eks. er udsat for forfølgelse og trusler, uanset hvilket medlemsland de opholder sig i. 

Ja firkant


EU-retsakterne vælges til, hvis det bliver et ja

En person, der er truet af en anden person, kan blive beskyttet mod den truende person med et tilhold. Et tilhold er en skriftlig advarsel fra politiet. Det kan gives til en person, der gentagne gange trænger ind på eller forulemper en anden person. 

Hvis en person ønsker at blive beskyttet i et andet land end Danmark, skal man i dag søge de udenlandske myndigheder om et nyt tilhold i dette land.

Reglerne vil sikre, at et tilhold gælder på tværs af landegrænser. Myndigheder i et medlemsland skal altså håndhæve tilhold, som myndigheder i andre medlemslande har udstedt. Det betyder, at personer som er beskyttet med et såkaldt tilhold, kan rejse til et andet medlemsland og stadig regne med beskyttelse

EU’s regler omfatter både et direktiv og en forordning. Direktivet bruges når det drejer sig om straffesager, mens forordningen bruges ved beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål.

Det bestemmer direktivet og forordningen:

  • Forpligter medlemslande til som hovedregel at følge en beskyttelsesordre fra andre medlemslande og f.eks. sikre, at en person ikke bliver forfulgt af en anden person.
  • Begrænser medlemslandenes muligheder for at afvise at følge en beskyttelsesordre. 
Storbritannien har tilvalgt reglerne, Irland har ikke.

I dag er reglerne om beskyttelse mod truende personer reguleret af dansk lovgivning. I Danmark fastsætter tilholdsloven fra 2012 reglerne om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Et tilvalg af direktivet vil indebære, at en afgørelse om en beskyttelsesforanstaltning, som er udstedt i Danmark, kan anerkendes i et andet medlemsland. Omvendt vil det også betyde, at Danmark vil skulle anerkende beskyttelsesforanstaltninger, som er udstedt i andre medlemslande. For at dette kan lade sig gøre, vil et tilvalg af direktivet kræve visse tilpasninger af dansk lovgivning og praksis.

Ligesom tilfældet er i dag, vil der også ved et tilvalg være visse tilhold, som bliver udstedt i Danmark, som ikke vil kunne danne grundlag for en europæisk beskyttelsesordre. Det skyldes, at det i visse tilfælde er nemmere at få et tilhold mv. i Danmark end i andre medlemslande.

Et tilvalg af forordningen om den civilretlige beskyttelsesordre vil ikke have betydning for danske tilhold mv., men vil gøre det muligt i Danmark at anerkende udenlandske civilretlige beskyttelsesforanstaltninger. Det skyldes, at forordningen ikke forpligter medlemslandene til at ændre deres regler om beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål, og at Danmarks nuværende regler er omfattet af direktivet om den europæiske beskyttelsesordre.

Hvis en dansk kvinde får tilhold mod en voldelig ekskæreste og rejser til Italien, så skal de italienske myndigheder anerkende det, så tilholdet også gælder der.

Statistik

I praksis er antallet af personer reglerne vil have betydning for forholdsvist begrænset. I 2014 blev der ifølge Justitsministeriet givet i alt 321 tilhold og 21 opholdsforbud i Danmark. EU’s regler vil først blive anvendt, hvis nogle af disse personer, ønsker at tage deres beskyttelse med til et andet medlemsland, eller personer tager deres beskyttelse med til Danmark fra et andet medlemsland. Politidirektøren får kompetence til at udstede en europæisk beskyttelsesordre og kompetence til at anerkende europæiske og civilretlige beskyttelsesordrer fra andre medlemslande.

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.