Fravalgte EU-regler

Overblik over de 10 EU-retsakter som Danmark vil vælge fra, hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015.

Fravalgte retsakter

Fravalgte EU-retsakter

Foruden reglerne om asyl og indvandring, er partierne bag aftalen om folkeafstemningen enige om 10 eksisterende EU-retsakter, som Danmark fortsat ikke skal være en del af. Aftalepartierne vil også fravælge én EU-retsakt, der på nuværende tidspunkt er et forslag, og derfor ikke vedtaget endnu.

Forordning om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (ROM III) 
Forordningen giver et ægtepar mulighed for at aftale indbyrdes, hvilket lands lovgivning der skal anvendes ved skilsmisse.

Læs om forodningen 

Offerdirektivet
Direktivet indeholder en række bestemmelser, som skal sikre offerets rettigheder.

Læs om direktivet

Rethjælpsdirektivet
Direktivet fastsætter mindsteregler for juridisk og økonomisk retshjælp til personer, der er indblandet i en sag på tværs af grænserne i EU.

Læs om direktivet

Direktivet om ret til tolke- og oversætterbistand i straffesager
Direktivet skal sikre mistænkte og tiltaltes ret til tolkning og oversættelse i straffesager.

Læs om direktivet

Direktivet om ret til information i straffesager
Direktivet skal sikre mistænkte og tiltale personers ret til information om deres rettigheder i straffesager.

Læs om direktivet
 
Direktivet om ret til advokatbistand
Direktivet indeholder minimumsregler om, hvornår mistænkte, tiltalte og eftersøgte personer har ret til en advokat, og hvad retten til advokatbistand indebærer.

Læs om direktivet 

Konfiskationsdirektivet
Direktivet fastsætter minimumsregler for, hvornår aktiver kan konfiskeres eller indefryses, når der bliver begået grov kriminalitet.

Læs om direktivet

Forordningen om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed
Forordningens skal stille finansiel støtte til rådighed for medlemslandenes bekæmpelse af kriminalitet på tværs af grænser.

Læs om forordningen

Forordningen om oprettelse af et program for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020
Forordningen opretter et program for retlige anliggender, der finansierer tiltag, som fremmer det retlige samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål.

Læs om forordningen

Forordningen om almindelige bestemmelser om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og om instrumentet for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring
Forordningen skal sikre en enkel og ensartet gennemførelse af de finansielle puljer på området for retlige og indre anliggender.

Læs om forordningen

 
 

Forslag til EU-retsakt der fravælges


Forslag til Rådets forordning om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed

Læs om forslaget


Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.