Aftale om folkeafstemningen

De EU-postive partier står bag aftalen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning

De EU-positive partier (Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) har foreslået, at det nuværende retsforbehold ændres til en såkaldt tilvalgordning. Det betyder, at Danmark overdrager selvbestemmelse (suverænitet) på hele området for retlige og indre anliggender, men Folketinget kan til gengæld vælge fra sag til sag, om Danmark ønsker at deltage i de enkelte EU-regler. Alternativet støtter japartiernes aftale, men ønsker dog, at retsforbeholdet bliver helt afskaffet. Partierne bag aftalen er særlig optaget af, at Danmark fortsat kan deltage i Europol på samme niveau som de andre EU-lande, men partierne lægger også op til, at Danmark skal deltage på andre områder. 

De EU-positive partier har vedtaget to aftaler i forbindelse med folkeafstemningen om retsforbeholdet. Aftalen fra den 10. december 2014 om Danmark i Europol og aftalen fra den 17. marts 2015 om tilvalget af retsakter på området for retlige og indre anliggender.

Aftale om retsakter

Aftale om afstemning om retsforbeholdet

De EU-positive partier ønsker bl.a.

- tilvalg af 22 eksisterende EU-regler,
- tilvalg af tre forslag inkl. forslaget om Europol,
- fravalg af 10 eksisterende retsakter og
- fortsat ikke at deltage i asyl og indvandring.

 

Socialdemokraterne, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om, hvilke retsakter Danmark skal deltage i ved en ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 

Nejsidens aftale

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Folkebevægelsen mod EU er modstandere af aftalen og anbefaler derfor et nej ved folkeafstemningen den 3. december 2015. Nejgruppen har i august indgået en alternativ aftale, hvor man istedet fokuserer på parallelaftaler og eventuelt brug af tilvalgsordningen på et begrænset område.

Aftalen fra nej-siden

Aftale om anbefaling af et nej 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance
og Folkebevægelsen mod EU anbefaler alle et
nej ved folkeafstemningen. De er gået sammen
om en fælles aftale med titlen

Åbenhed, nærhed og demokrati i EU 
- også i retspolitikken

Aftalen anbefaler brugen af parallelaftaler eller 
en begrænset anvendelse af tilvalgsordningen
(eventuelt en kombination) som alternativ til
japartiernes aftale om ændring af
retsforbeholdet til en fuld tilvalgsordning. 

Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Folkebevægelsen mod EU anbefaler alle et nej til folkeafstemningen om ændring af retsforbeholdet til en tilvalgsordning. 

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.