Kan Danmark tage suverænitet tilbage fra EU?

Kan Danmark tage suverænitet tilbage fra EU, når den først er overdraget?

Det er et af disse dages hotteste spørgsmål. Svaret er en anelse mere "lunkent".

Kort fortalt:

  • Ifølge den danske statsret kan Folketinget tage suverænitet tilbage.
  • Men ifølge EU-retten vil det være ulovligt, og det vil stride mod det danske EU-medlemskab.

Svaret afhænger af, om du vil se på spillereglerne med danske briller eller EU-briller.

Er der konflikt mellem EU’s regler og nationale regler, skal nationale myndigheder, virksomheder og andre følge EU’s regler. Det står ikke direkte i EU’s traktater, men EU-Domstolen har slået fast, at sådan må det nødvendigvis være, for at fællesskabets regler skal virke ensartet og effektivt i hvert enkelt medlemsland. Og sådan har det været, fra før Danmark blev medlem af EU den 1. januar 1973. Men på det principielle plan er der uenighed om, hvor langt Danmark er forpligtet til at følge EU’s fælles regler.

Sådan er reglerne – set med EU-briller

EU kan og må kun det, som medlemslandene er blevet enige om at indskrive i EU’s traktater. Man siger, at EU hviler på tildelte kompetencer. Inden for EU’s enkelte kompetenceområder, har medlemslandene overdraget deres suverænitet. Og EU kan ikke vedtage regler, som rækker udover de fastlagte kompetencer. Myndighederne i de enkelte lande skal altid følge EU’s regler, hvis der opstår en uoverensstemmelse med nationale regler.

Sådan er reglerne – set med danske briller

Danmark har overladt en del af den danske lovgivningsmagt til EU. Danske myndigheder skal derfor følge en EU-lov, også hvis den er i konflikt med en dansk lov. Men et almindeligt flertal blandt Folketingets medlemmer kan vedtage en lov, som ændrer regler på et område, hvor EU har lovgivet. Som udgangspunkt vil danske dommere formode, at Folketinget ikke ønsker at bryde EU’s regler, hvis det viser sig, at en dansk lov er i strid med en EU-regel. Og i en evt. retssag skal en dansk dommer derfor underkende den danske lov. Men hvis det tydeligt fremgår, at Folketinget ønsker at bryde en EU-regel, så skal dommeren følge den danske lov. Til dato har Folketinget ikke vedtaget en lov med det formål at tilsidesætte EU’s regler.

To sæt briller giver hele svaret

EU-retten og den danske statsret ser altså på problemstillingen om tilbagetagelse af suverænitet med ret forskellige linser. Hele svaret er derfor at ja, ifølge dansk ret kan Danmark tage suverænitet tilbage fra EU, men dette er samtidig i modstrid med EU-retten.


Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik