Retsakter omfattet af det danske retsforbehold

Det danske retsforbehold omfatter i dag omkring 274 EU-retsakter, som Danmark altså ikke kan være en direkte del af. 

Danmark kan som udgangspunkt ikke deltage i 274 EU-retsakter under EU-samarbejder om retlige og indre anliggender - årsagen er det danske retsforbehold, hvor Dammark ikke kan deltage i samarbejdet, når det er overstatsligt. Samarbejdet er overstatsligt, når EU kan vedtage regler, der gælder direkte for danske borgere og virksomheder, uden at reglerne først skal vedtages i Folketinget. Når der er tale om såkaldt mellemstatsligt samarbejde, skal reglerne netop først vedtages i Folketinget, før de gælder for virksomheder og borgere. 

Danmark har dog fået lov til at deltage på et mellemstatsligt grundlag i grænsesamarbejdet om Schengen og i en række EU-retsakter via såkaldte parallelaftaler. 

De 274 EU-retsakter omfatter såkaldte bindende retsakter, som defineres som forordninger, direktiver eller afgørelser og beslutninger. Hvis man sorterer de EU-retsakter fra, som Danmark deltager i via grænsesamarbejdet om Schengen eller via parallelaftaler, så er der 166 retsakter tilbage.

Af de 166 er de 111 afgørelser og beslutninger, hvilket efterlader 55 forordninger og direktiver som Danmark ikke deltager i på grund af retsforbeholdet. Fordelt på de enkelte samarbejdsområder under retlige og indre anliggender ser det ud på følgende måde:

  • Grænsekontrol, asyl og indvandring: 21 EU-retsakter.
  • Civilretligt samarbejde: 20 EU-retsakter.
  • Strafferet og politisamarbejde: 14 EU-retsakter.

Oversigt over EU-retsakter (forordninger, direktiver samt afgørelser/beslutninger) omfattet af det danske retsforbehold på den del af EU-samarbejdet om retlige og indre anliggender der omhandler grænsesamarbejde, asyl og indvandring:

Forordninger:   36
Direktiver:  23
Afgørelser/beslutninger:   136
EU-retsakter i alt:   195


Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik