Forordning om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation (ROM III)

Forordningen 1259/2010/EU af 20. december 2010 

Nej firkant

Forordningen er fravalgt 

Forordningen giver et ægtepar mulighed for at aftale indbyrdes, hvilket lands lovgivning der skal anvendes ved skilsmisse.

Formålet med forordningen er at opstille klare retlige rammer for en skilsmisse, hvor ægteskabet har et internationalt aspekt. Dette kan f.eks. være, at ægtefællerne bor i et andet land end det land, hvor de blev gift, eller at ægtefællerne lever fysisk adskilt i to forskellige lande.

Forordningen gør det muligt for ægtefæller at aftale, hvilket lands ægteskabslovgivning, der skal finde anvendelse ved deres separation og skilsmisse. Hvis ægtefællerne ikke har aftalt dette på forhånd, kan man i stedet bruge forordningen til at afgøre dette spørgsmål. 

Ligeledes kan man med forordningen i hånden fravige et aftalt lovvalg, eksempelvis såfremt dette viser sig ikke at give en lige adgang til skilsmisse for begge parter. Den lovgivning, som man kan vælge, kan både være lovgivning i et EU-land såvel som lovgivning i et land, der ikke har tiltrådt forordningen.

Flere EU-lande har ikke ønsket at deltage i dette samarbejde. Forordningen gælder f.eks. ikke i Storbritannien, Holland, Sverige, Polen, Finland og Irland. Det skyldes, at disse lande ikke ønsker, at deres myndigheder skal afgøre skilsmissesager efter andre landes lovgivning. Bl.a. fordi ægteparrene ifølge forordningen også kan beslutte at lade sig skille efter en lov i et land uden for EU.

Det bestemmer forordningen:

  • Ægtefæller kan vælge, hvilken lovgivning de vil anvende ved separation og skilsmisse. Dette forudsætter dog, at der er tale om et ægteskab med et internationalt aspekt.
  • Hvis ægtefællerne ikke har aftalt noget i forbindelse med deres separation og skilsmisse, kan de bruge forordningen som grundlag for at bestemme, hvilken lovgivning der skal anvendes.
I Danmark kan man ikke selv vælge, hvilket lands regler der skal gælde ved skilsmisse. I Danmark kan man få meddelt skilsmisse med det samme uden at skulle igennem en separationsperiode først, såfremt begge ægtefæller er enige om skilsmisse. 

Dette er imidlertid ikke tilfældet i mange andre lande, hvor skilsmisse er betinget af forudgående separation og/eller dokumentation for, at samlivet ikke kan genoptages af ægtefællerne.

Et tilvalg af forordningen vil kunne betyde, at en skilsmissesag ved en dansk myndighed skal afgøres efter et andet lands lovgivning, herunder også lande uden for EU. Det kan få den betydning, at en ægtefælle bosat i Danmark vil have væsentligt vanskeligere ved at blive skilt, end hvis sagen skulle afgøres efter dansk lovgivning.

Justitsministeriet skønner at et tilvalg vil have økonomiske konsekvenser for de offentlige budgetter i begrænset omfang, men også vil forlænge sagsbehandlingstiden i skilsmissesager, der føres med udgangspunkt i forordningen. Det skyldes, at myndighederne ved hver enkelt skilsmissesag skal tage stilling til, hvilken lovgivning der skal anvendes. 

Internationale ægtepar vil få mulighed for at aftale, hvilke lands regler, der skal gælde for deres skilsmisse i Danmark. Danske myndigheder skal så afgøre sagen efter det pågældende lands regler.

Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik