Forordning om oprettelse af instrument for finansiel støtte til politisamarbejde, forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet samt krisestyring som en del af Fonden for Intern Sikkerhed

Forordning 513/2014/EU af 16. april 2014

Nej firkant


Forordningen er fravalgt

Forordningens skal stille finansiel støtte til rådighed for medlemslandenes bekæmpelse af kriminalitet på tværs af grænser. 

Der stilles finansiel støtte til rådighed for politisamarbejde, kriminalitetsforebyggelse og retligt samarbejde i straffesager. Samtidig støttes forebyggelse og bekæmpelse af grænseoverskridende, grov og organiseret kriminalitet, herunder terrorisme. 

For at modtage midler fra det finansielle instrument skal medlemslandene udarbejde et flerårigt program for perioden frem til 2020. Det skal godkendes af Europa-Kommissionen. Flere medlemslande kan sammen søge midler hos Kommissionen, hvis de vil gennemføre fælles aktioner. 

De flerårige programmer kan indeholde initiativer, der skal bidrage til at bekæmpe korruption, narkotika- og våbensmugling, menneskehandel, seksuel udnyttelse af børn, cybercrime og hvidvaskning af penge. 

Instrumentet skal bidrage til at styrke det indbyrdes samarbejde mellem de nationale myndigheder og deres samarbejde med Europol og Cepol (den europæiske politiakademi). Samarbejdet med andre tredjelande og internationale organisationer skal også fremmes.

Det bestemmer forordningen:

  • Hvad der kan opnås finansiel støtte til. 
  • Den generelle ramme for gennemførelsen af støtteberettigede aktioner.
  • De midler, der stilles til rådighed inden for rammerne af instrumentet fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2020, og hvordan de skal fordeles.

Irland har tilvalgt forordningen. Storbritannien har ikke.

Et tilvalg af forordningen vurderes ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark eller at forpligte Danmark til at gennemføre EU-retsakter på det strafferetlige og politimæssige område, som er omfattet af det danske retsforbehold. 

Danmark vil ved et tilvalg af forordningen skulle udarbejde et flerårigt program for perioden frem til 2020, der respekterer forbeholdet og lever op til forordningen. 

Et tilvalg af forordningen vil forudsætte, at der fastsættes en bevilling til Danmarks flerårige program ud fra de kriterier, der er fastsat i forordningen. Dette vil nødvendiggøre en ændring af budgettet og bevillingsangivelserne i retsakten, som Rådet og Europa-Parlamentet skal vedtage. En sådan ændring vil ske på grundlag af et forslag fra Kommissionen. 

De er vanskeligt at fastslå de økonomiske konsekvenser, men det vurderes umiddelbart, at Danmark vil være nettobidragsyder til forordningens budget.
Oversigt

Oversigt over EU-retsakter:

22 tilvalgte EU-retsakter
 3 tilvalgte forslag til EU-retsakter
 4 tilvalgte EU-retsakter fra parallelaftaler 
10 fravalgte EU-retsakter
 1 fravalgt forslag til EU-retsakt

Hvis det bliver et ja ved folkeafstemningen den 3. december 2015, bliver retsforbeholdet ændret til en såkaldt tilvalgsordning. Herunder kan du finde de EU-retsakter, der vil blive valgt til og fra ved brug af tilvalgsordningen.

Spørgsmål & svar


Se alle Spørgsmål og svar
Stil dit eget spørgsmål

Stil dit eget spørgsmål til EU-Oplysningen. Vi svarer som udgangspunkt inden for 24 timer.

Ring til os på
Tlf: 33 37 33 37
Stil os et spørgsmål
Bestil publikationer fra EU-Oplysningen
Folketinets Cookie politik